Styrelsemötesprotokoll 20/11-2014

protokoll november 2014