Vilka är Folkets Hus och Parker?

Vi är medlemmar i Folkets Hus och Parker. Det är en folkrörelse med över 600 medlemsorganisationer som driver Folkets Hus, folkparker och festivaler i hela landet. Bakom mötesplatserna står tusentals eldsjälar, slitvargar och entusiastiska proffs- både ideellt engagerade och anställda.

Folkets Hus och Parkers vision är att skapa möjligheter för demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamheter för lokalsamhällets medborgare, där människans delaktighet och engagemang uppmuntras och tas till vara.

Några av skälen till att vara medlem i Folkets Hus och Parker

 • Regionalt utplacerade verksamhetsutvecklare (som arbetar med, verksamhetsutveckling, utbyten och utbildningar utifrån medlemmarnas behov)
 • Rättigheterna till en rad live-sändningar, bland annat från Metropolitan i New York.
 • Byggnadsrådgivare som arbetar med stöd vid byggnation, upprustning, rådgivning ang fastighetsförvaltning, hyresavtal etc.
 • Erfarenhetsutbyten mellan hus och parker, inom t ex förortsnätverket och digitala hus.
 • Utbildningsprogram inom t ex arrangörskap, styrelse-, chefs-, digitala hus- och biografutveckling.
 • En fördelaktig medlemsförsäkring
 • Filmsättare till biograferna
 • Omfattande konstverksamhet bl a genom turnerande utställningar och stöd till konstnärlig utsmyckning
 • Subventionerade kulturprogram
 • Medlemmar omfattas automatiskt av kollektivavtal
 • Råd och service i arbetsgivarfrågor
 • Förhandlingshjälp
 • … och mycket mer.