Vi i styrelsen

Vi är ett antal personer från en mängd olika föreningar och nätverk i Eskilstuna i allmänhet och Nyfors i synnerhet, med det gemensamt att vi på vår fritid arbetar för att vi ska bygga ett fantastiskt och medborgardrivet kulturhus i gamla Royals lokaler vid Järntorget i Nyfors.

Därför har vi bildat en ideell förening (läs mer om vad det betyder här). Den heter Royal Eskilstuna och vi som just nu sitter i styrelsen är väl förankrade i Eskilstunas förenings- och kulturliv. Vi i styrelsen är inte speciella på något sätt. Vi finns för att föreningen behöver en styrelse. Vi tror inte vi är bättre än någon.

  
Ordförande:                    Ledamot:           Sekreterare:
Eva Hallgren                    Katarina Jonsson           Eva-Lena Åkerman

     
Kassör:                Vice ordförande:          Ledamot:
Kjell Lovén                     Gunnar Lindstedt           Carl Nielsen                       


Ledamot:                         Föreståndare:
Johan Bogg                     Robert Karlsson
0000000000000000000(+46) 072-3753930

Suppleanter;
Irene Karlbom Häll
Annika Gustafsson
Ranjith Eriksson

Styrelsen väljs om vid varje årsmöte med hjälp av en valbredning;
Mariam Karlberg (samordnare)
Anita Pettersson
Hans Rosengren