Vilka är vi?

Vi är ett antal personer från en mängd olika föreningar och nätverk i Eskilstuna i allmänhet och Nyfors i synnerhet, med det gemensamt att vi på vår fritid arbetar för att vi ska bygga ett fantastiskt och medborgardrivet kulturhus i gamla Royals lokaler vid Järntorget i Nyfors.

Därför har vi bildat en ideell förening (läs mer om vad det betyder här). Den heter Royal Eskilstuna och vi som just nu sitter i styrelsen är väl förankrade i Eskilstunas förenings- och kulturliv. Vi i styrelsen är inte speciella på något sätt. Vi finns för att föreningen behöver en styrelse. Vi tror inte vi är bättre än någon.

Ordförande: Bengt Karlsson

Vice Ordförande: Katarina Jonsson

Sekreterare: Josefin Ahlin

Ekonomi Ansvarig: Robert Karlsson

Ledamot: Irene Karlbom Häll

Ledamot: Carl Nielsen

Ledamot: Gunnar Lindstedt

Ledamot: Aulikki Ström