Kulturstöd

Du kan ansöka om att få stöd för mindre kulturprojekt hos Royal!

Det kan exempelvis vara för en kortfilm, en enmansföreställning eller konstutställning.

Royal kan inte erbjuda rena pengar men kan gå in och sponsra och stötta projekt som behöver låna utrustning eller lokal.

Vi ger stöd både till produktion (ex. studio-yta, möteslokal eller plats för repetion) och uppvisning av projekt (ex. visa din film i biosalongen eller visa upp din dans på scen).

Krav för stöd

För att få stöd krävs det att projektet är

1) ett ickevinstdrivande projekt av mindre karaktär samt att

2) du är medlem i föreningen och godkänner våra stadgar och att projektets innehåll inte bryter mot nämnda stadgar.

3) I kommunikationen kring projektet ska det tydligt framgå att Kulturhuset Royal har gett stöd till projektet och

4) att material från framförandet eller den färdiga produkten efter överenskommelse kan användas för att vidare marknadsföra Royals verksamhet och kulturstöd.

Om du får betalt för projektet genom biljettintäkter eller försäljning, exempelvis om du har ett företag som får betalt för att göra en reklamfilm åt ett annat företag, så kan du inte få kulturstödet men det går däremot bra att hyra både utrustning och lokaler till bra priser. Läs mer om att hyra här!

Projekt som fått stöd tidigare:

"DIVA VS DUVA"

kortfilm Av Runa Sivertsen

Teknikstöd.

"NO WORDS"

MUSIKVIDEO Av Mohammed Keyse

Teknik och lokalstöd.

"RUSH"

kortfilm Av Mohammed Keyse

Teknik och lokalstöd.

Frågor om stödet?

Hör av dig!

ANSÖKAN OM KULTURSTÖD

Fyll i uppgifter om dig och ditt projekt nedan. Observera att du behöver vara medlem i föreningen Royal för att få stöd till ditt kulturprojekt samt att ansökan inkommer i god tid innan projektets start.
Har du frågor om stödet eller formuläret: kontakta Alvin på 076-018 09 00 eller alvin@royaleskilstuna.se
Namn Ålder Kön Adress E-post Telefon Projektnamn Projektområde
Önskat stöd
Lokal
Teknik
Beskriv stödet ni behöver Datum för projektstöd (start) Datum för projektstöd (slut) Uppskattad budget (specificera om beloppet är med eller utan egen insats) Beskriv projektet kort (max 500 tecken) Övrigt Jag accepterar reglerna och villkoren och intygar att jag är medlem i föreningen Royal samt godkänner dess stadgar Skicka in